BẢNG XẾP HẠNG LƯỢT QUAY

Hạng Họ và tên Lượt quay
hồ anh khoa 2116
Đoàn ngọc việt 1793
Gia Lâm 1438
4 Tuyen nguyen 1351
5 La Cường 1236
6 Lính sư 9 e3 1230
7 Trần Thị Len 1093
8 Phan Dang 1080
9 Bao Nguyen 991
10 Nguyễn Tuấn Anh 919